پرینت

آئین نامه سبک


پيشگفتار:

زنيرو بود مرد را راستي            زسستي كژي زايد و كاستي

دنياي ورزش پر از زيبايي ها و شادي هاست. ورزش هنر زيبا داشتن و ورزيده كردن تن پرورش دهنده جسم و تقويت كننده قواي معنوي و راز طول عمر انسان هاست.

بدن سالم و تندرست از اساسي ترين نيازهاي بشر است و بدون وجود جسمي سالم پرورش روحي و شخصيتي انسان نيزامكان پذير نبوده سلامت رواني به مخاطره مي افتد.

امام حسين (ع) مي فرمايند:

« بادروا بصحه الاجسام في مده الاعمار »؛ «در تمام طول عمر خود به صحت و تندرستي بدن هايتان مبادرت ورزيد و با مواظبت كردن از آن تندرست و سالم باشيد »

ورزش همچنين براي ايجاد قدرت و جرات و گسترش مهارت در زندگي و ايجاد هماهنگي ميان دستگاه اعصاب و عضلات كه لازمه يك زندگي مطلوب و توام با سلامتي است تاثير فراواني دارد و با داشتن سلامتي و تندرستي است كه انسان مي تواند از زندگي خود لذت ببرد.

مطالعه و تحليل تاريخ و احوال اقوام گذشته و حال نشان مي دهد كه سعي و تلاش انسان در اين رابطه قدمت تاريخي دارد تا آنجا كه ميتوان گفت ادامه حيات اقوام ابتدائي بدون حركت و فعاليت ميسر نبوده است. اجراي مسابقه هاي دو كه در قرآن كريم در داستان برادران يوسف نيز از آن ذكري به ميان آمده است جملگي حاكي از رواج فعاليتهاي جسماني و تربيت بدني در نزد ملل و اقوام گذشته بوده است.

در زندگي فردي و اجتماعي بسياري از جوامع و ملتهاي امروزي تربيت بدني و ورزش بخش مهمي از برنامه كلي تربيت بدني كودكان و نوجوانان به حساب مي آيد. امروزه جوامع مختلف براساس جهان بيني و شناخت كلي انسان به طرح و تنظيم برنامه هاي ورزشي و تربيت بدني مي پردازند. خوشبختانه مردم جامعه ما هم در سالهاي اخير به اهميت ورزش و تربيت بدني پي برده اند و هر روز بر تعداد كساني كه ورزش را جزء برنامه روزمره قرار مي دهند افزوده مي شود و حتي اين امر در ميان زنان هم رو به افزايش است اهداف عمده تربيت بدني در تاريخ زندگي انسان عبارت از حفظ سلامت رشد و تقويت قواي جسماني آمادگي براي فعاليتهاي دفاعي كسب شادابي و نشاط و نيل به موفقيت در وظائف شغلي و حرفه اي بوده است.

بيوگرافی محمد باقر مهدی نژاد

رئیس سبک فانگ من چوان کونگ فو کشور

اينجانب محمد باقر مهدي نژاد فعاليت ورزشي ام را از سال 1354 با ورزش کاراته شروع و درسال 1356 با کونگ فو توآ ادامه دادم و پس از پيروزي انقلاب اسلامي با نگرشي نو ادامه فعاليت داده و از سال 1359 همزمان با آغاز جنگ تحميلي اقدام به آموزش نيروهاي ويژه كميته انقلاب اسلامي در باشگاه مالك اشترنموده وبه مدت 3 سال ورزش بوکس همراه با كونگ فو، کار کردم و از سال 1361 تا 1367 ادامه فعاليت ورزشي خود را در رشته كونگ فو توآ در باشگاه مالك اشتر به عنوان مربي ادامه و در سال 1367 نيز رشته فول كنتاك را همزمان با ورزش كونگ فو توآ به صورت حرفه اي ادامه دادم.

در بين سال هاي 1369 تا 1372 جز نفرات اول آموزش سانشو بودم و درسال های 1379-1372 سر مربيگري تيم هاي مختلف ملي ( سانشو، فول كنتاك، كونگ فو توآ ) از سوي فدراسيون ورزشهاي رزمي ( كونگ فو، ووشو، رزم آوران ) منصوب و به افتخاراتي در حيطه تيم هاي ملي نائل گرديدم كه در اين سال ها در مسابقات جهانی ووشو که در ایتالیابرگزار گردید مقام سوم جهان را کسب نمودیم و پس از آن درتورنمنت بين المللي در كشور ايران برگزار گرديد در ده وزن مدال طلا كسب نمودند.


تعریف ساندا :

ساندا مبارزه ای است که در فدراسیون جهانی ووشو به صورت آماتور کار می شود و ورزشکاران را برای آماده کردن در مسابقات مختلف آموزش می دهند ،ساندا تنها مبارزه ای است که در فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران ، تمام سبکها با یک قانون کار می کنند. هدف مبارزه ساندا ابتدا به بالا بردن سطح روحی جوانان و بعد آماده کردن آنها برای مسابقات آسیایی و جهانی می باشد.

1.شرح وظايف كميته فني :

مسئول كميته فنی با معرفی مسئول سبك معرفی می گردد ، اعضاء كميته فنی 5 الی 7 نفر می باشند كه يك نفر رئيس كميته فنی و يك نفر دبير كميته فني 5 نفر اعضاء كميته فنی می باشند كه اعضاء از سوی مسئول سبك منصوب می گردند.

1. ارائه راهكارهای پيشنهادی در كليه امور فنی سبك.

2. انجام امور محوله فني از سوی مسئول سبك.

3. بررسی امور اجرائی و اعلام نظر كارشناسی جهت طرح وتصويب در کميته فنی.

4. نظارت وحضور در كليه آزمونها و استاژهای فنی سبك.

5. ارائه پيشنهادهای مشاوره ای فنی به رئيس سبك در خصوص انتخاب مربيان تيم ملي.

(شرح وظایف کمیته ها)

.2شرح وظايف كميته آموزش :

اهداف:

ارتقاء سطح كيفی مربيان، داوران وهنر آموزان فانگ من چوان كشور با بهره گيری از آخرين متدهای علمی و ورزشی فشرده در جهان و با بكارگيری اساتيد برجسته و صاحب نظر علمی ورزشی فانگ من چواندر داخل و خارج از كشور.

برگزاری كليه كلاس های مربيگری علمی و عملی در دوره های مختلف در سطح كشور.

1.تدوين برنامه های آموزشی جهت تشكيل كلاسهای كوتاه مدت و بلند مدت .

2.تهيه و ارائه فيلم، جزوه و كتب آموزشی سبك.

3.آخرين اطلاعات علمی، فنی و آموزش به كليه ورزشكاران تحت پوشش.

4.شناسايی وبكارگيری اساتيد برجسته كشور در امر آموزش.

5.ارائه گزارش 3 ماهه به رئيس سبك.

6.همكاری و هماهنگی با ساير كميته ها در امر آموزش.

7.انجام ساير امور محوله از طرف مسئول سبك.

8.آموزش علمی و ورزشی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان.

9.آموزش تربيت مدرس جهت ارتقاء سطح فنی كميته ها.

10.نظارت برعملكرد كميته ها جهت ارتقاء سطح فنی كميته ها.

.3شرح وظايف كميته آزمون :

اهداف :

1. برگزاری آزمونهای ارتقاء شالبند با بهره گيری ازافراد متخصص کميته فنی ، با هماهنگی مسئول آزمون انتخاب می گردد . داوطلبان در سراسر كشور با رعايت عدالت كامل به منظور رشد و شكوفايی نونهالان و نوجوانان و جوانان متعهد و مؤمن.

2.تهيه و تنظيم برگهای آزمون و ارائه جهت تائيد به كميته فني.

3.تهيه و ابلاغ مواد آزمون ارتقاء شالبند به مراكزهيئت های استانها.

4.اخذ و كنترل مدارك داوطلبين شركت در آزمون.

5.برنامه ريزی آزمونهای فنی با هماهنگی كميته فنی سبك در سطح كشور.

6.انجام آزمونهای ارتقاء شالبند و درجات فنی ورزشكاران سبك طبق قوانين فني.

7.انتخاب و اعزام نمايندگان كميته آزمون، نماينده كميته آموزش، نماينده كميته فنی كه می بايست صحت آزمون با امضاء هر سه نماينده به تائيد برسد.

8.بررسی وارائه آمارقبول شدگان ومردودين هردرجه برای هردوره آزمون.

9.ارتباط و همكاری با ساير كميته ها.

10.مرجع رسيدگی به اعتراض نتيجه آزمون افراد كميته فنی می باشند كه پس از بررسی و يا آزمون مجدد با هماهنگی مسئول سبك اعلام نظر خواهد شد.

11.ارائه گزارش عملكرد هر سه ماه یکباربه مسئول سبك.

12.هماهنگی كميته آزمون وكميته فنی جهت انتخاب ممتحنين .

 

.4 شرح وظايف كميته تحقيقات :

1.وظيفه اصلی اين كميته بررسی و تحقيق در مورد عملكرد سبك طی سال جاری و گزارش كلی آن به رئيس سبك.

2.تحقيقات جهت پيشرفت سبك در تمام زمينه ها .

3. تحقيقات جهت پيشرفت سبك دركشورهاي مختلف.


.5 شرح وظايف كميته طرح و برنامه :

1.برنامه ريزی و طرح جهت گسترش سبك در كشور وجهان.

2.ارائه طرح جهت پيشرفت به كميته های مختلف.

3.ارائه پيشنهادات در خصوص برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت جهت پيشرفت سبک.

.6شرح وظايف كميته گزينش :

1.انتخاب افراد شايسته و لايق برای ورود آنها به سبك و محول كردن وظايف به اين افراد .

2.جذب نيروهای متخصص در استانهاي مختلف برای فعاليت در سبك.

3.جذب نيروهاي متخصص از كشورهاي مختلف.

.7 شرح وظايف كميته بازرسي :

1.بازرسی و نظارت به امور سبك در سراسر كشور و ارائه گزارش به مسئول سبك.

2.بررسی گزارشات و تخلفات و پيگيری از طريق كميته قضائي .

3.نظارت برانجام قوانين ومقررات درمسابقات، آزمون ها، دوره های آموزشي، سمينارها و مراسم ها.

4.ارائه گزارشات واصله به کميته قضايی جهت اعلام نظر.

5.بررسی عملكرد استانها

.8 شرح وظايف كميته انضباطي :

اهداف :

1.تلاش در جهت ايجاد عدالت در بكارگيری دقيق قوانين و بخشنامه های مصوبه، در كليه فعاليت های سبك، احقاق حقوق افراد در رسيدگی به شكايات.

2.تهيه و تدوين قوانين انضباطی و قضايی سبك.

3.تهيه و تدوين آئين نامه انضباطی جهت كليه كميته ها با رعايت نقطه نظرات رؤسای كميته های ذيربط.

4.رسيدگی به شكايات و گزارشات واصله از طرف سبك، ظرف حداكثر 48 ساعت بعد از ابلاغ.

5.ارائه گزارش عملكرد 3 ماهه به مسئول سبك.

6.حضور در هنگام مسابقات جهت رسيدگی به شكايات.

7.همكاری و ارتباط با ساير كميته ها.

8.هماهنگی به مراجع مافوق جهت اطلاع رسانی و موارد پيش آمده.

9.شناسايی و معرفی افراد شايسته و واجد شرايط جهت عضويت در كميته قضايی سبك.


.9 شرح وظايف كميته فرهنگي :

1.هماهنگی با كليه كميته ها.

2.ارائه برنامه های فرهنگی جهت ارتقاء سطح فكری كميته ها.

3.ارائه برنامه های فکری و عملی جهت ارتقاء سطح فكری فايترها.

4.ارائه برنامه مطابق با قوانین اسلامی (از نظر علمی و فرهنگی) جهت ارتقاء سطح فكری نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در سطح كشور طبق قوانين جمهوری اسلامی ايران.

.10 شرح وظايف كميته نهادها و ارگانها :

برقراری روابط آموزشی و تبليغاتی جهت آشنايی ساير ارگانها و نهادهای دولتی و همكاری آنها با سبك.

تشكیل گروه و برگزاری مسابقات به منظور گسترش و پيشرفت سبك.

جذب نهادها و ارگانها جهت فعاليت آنها در سبك.

اعزام تيم نهادها و ارگانها به مسابقات برون مرزي.

.11 شرح وظايف كميته رفاه و تعاون :

1.تعاون و همياری در امور فرهنگی مطابق با قوانين جمهوری اسلامی ايران.

2.تعاون وهمكاری درامورمالی به فايترها واعضا سبك.

3.تأمين كسری بودجه سبك درمواقع لزوم و تأمين بودجه به هماهنگی مسئول سبك درمواقع لزوم، مسابقات، جشنها و مسافرتهای خارج از كشور با موافقت فدراسيون ووشو جمهوری اسلامی ايران.

.12شرح وظايف كميته امور استان ها و شهرستانها:

1.نظارت دقيق برعملكرد هيئت ها در مراكز كشور.

2.نظارت براجرای سياستهای سبك براساس آيين نامه ها و مقررات در استان ها.

3.هماهنگی نمايندگان استان ها با سبك.

4.تهيه و تنظيم بيوگرافی و سوابق كليه روسای هيئت ها در مراكزاستان ها.

5.نظارت دقيق بر عملكرد هيئتها در اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از طريق سبك.

6.شناسايی و پيشنهاد افراد شايسته و فنی در سطح هر استان با هماهنگی و همفکری سایر کمیته ها .

7.شناسايی و معرفی استان نمونه كشور.

8.همكاری و ارتباط با ساير كميته های سبك .

9.انجام و اقدامات مطابق با تقويم ورزشی سالانه سبك.

10.انجام امور محوله از طرف سبك.

11.اخذ گزارشات عملكرد به صورت مستمر 3 ماهه از مراكز استان ها جهت ارائه به مسئول سبك.

.13شرح وظايف كميته پزشكي :

كميته پزشكی متشكل از يك پزشكيار يا پزشك می باشد که به هنگام مسابقات وجود آن كميته الزامی است، توضيح اينكه پزشك يا پزشكيار از طرف تربيت بدنی يا فدراسيون پزشكی جمهوری اسلامی ايران می باشد.

.14 شرح وظايف كميته تداركات :

بكارگيری دو نفر پرسنل جهت انجام امور عمومی و تداركاتی با موافقت مسئول سبك (بر اساس هماهنگی به عمل آمده حقوق آنها از محل درآمدهای سبك پرداخت می گردد).

.15 شرح وظايف كميته روابط عمومي :

1.هماهنگی با تمام رسانه ها، روزنامه ها و صدا وسیما.

2.ارائه خبرهای سبك به تمام رسانه ها.

3.ارائه خبرها به فدراسيون با هماهنگی مسئول سبك.

4.انجام امور تبليغاتی و معرفی سبك در كشور.

5.ارائه خبرهای تمامی استانها.

6.گرفتن دعوت نامه های معتبر آسیائی و جهانی از سایتهای مختلف.

7.هماهنگی کلیه اعزام های برون مرزی.


.16 شرح وظايف كميته قضايي :

1.اين كميته مسئوليت رسيدگی به كليه شكايات مطرح شده در سبك و مسابقات را به عهده دارد.

2.رسيدگی به شكايات استانها.


.17 شرح وظايف كميته مربيان :

اهداف :

1.بالابردن توان كيفی مربيان ونظارت مستقيم بر عملكرد مربيان كشور همراه با ايجاد هماهنگی لازم در ميان مربيان به منظورفراهم نمودن شرايط مطلوب امر تعليم جوانان مؤمن، متعهد وعلاقمند به ورزش فانگ من چوان در كشور و شناسائی كليه مربيان سبك و تشكيل پرونده سوابق مربيان رسمی كشور.

2.جمع آوری آخرين اطلاعات مربوطه به امر مربيگری اعم از اطلاعات فنی، غير فنی، آماری وانتشار آن در بين مربيان كشور.

3.سازماندهی و هماهنگی مربيان سراسر كشور.

4.پيگيری ونظارت بر كار مربيان جهت درج سوابق مربيگري.

5.تهيه و تدوين روشهای یکسان برای تدريس مربيان.

6.انجام ساير امور محوله از سوی سبك.

7.ارتباط و همكاری با ساير كميته های سبك.

8.معرفی مربيان واجد شرايط جهت شركت دركلاسهای ارتقاء درجه.

9.شناسائی و معرفی مربيان شايسته با هماهنگی مسئول سبک، جهت بهره برداری سبك در امر مربيگری تیم ملی كشور.

10.هماهنگی با كميته آموزش جهت برگزاری كلاسهای ارتقاء دانش علمی و فنی مربيان كشور.

11.سازماندهی، هماهنگی و برگزاری دوره های مربیگری درسطح كشور بطور مداوم و مستمر.

12.تنظيم شناسنامه ورزشی برای ورزشكاران و مربيان سبك در كشور.

.18 شرح وظايف كميته داوران :

کمیته داوران از سرداور، داور وسط ، 3 نفر داور كنار، يك نفر ثبات و يك نفر وقت نگهدار طبق استانداردهای فدراسیون جهانی ووشو تشکیل می شود.

ضمناً جهت اطلاع از کلیه قوانین ساندا، به کتاب قوانین مسابقات بین المللی ووشو(ساندا) ،منتشر شده از سوی فدراسیون جهانی ووشو مراجعه شود.

.19شرح وظايف كميته مسابقات :

اهداف:

1.برگزاری كليه مسابقات داخلی و انتخاب قهرمانان كشور جهت اعزام به تورنمنت های بين المللی بر اساس قوانين و مصوبه فانگ من چوان در ايران و همين طوربرنامه ريزی در جهت آمادگی قهرمانان ملی به منظور شركت در مسابقات قهرمانی آسيايی و جهانی و بكارگيری تمامی توان در بر افراشته شدن پرچم جمهوری اسلامی ايران در اقصی نقاط دنیا.

2.تدوين و برنامه ريزی مسابقات سبك در طول سال.

3.برگزاری مسابقات رسمی براساس تقويم ورزشی سبك.

4.هماهنگی با كميته قضايی وانضباطی جهت معرفی نماينده.

5.هماهنگی امورتداركات ووسايل موردنيازبرای انجام مسابقات.

6.هماهنگی با كميته داوران.

7.هماهنگی با كميته فنی جهت تعيين هيئت ژوري و انتخاب آنها از طرف مسئول سبک می باشد.

8.ارائه نتايج مسابقه به مسئول سبك.

9.انتخاب بهترين فايترهاباهماهنگی هئیت ژوری ،كميته فنی ومسئول مسابقات.

10.ارائه گزارش وعملكرد هرسه ماه يكباربه مسئول سبك.

11.كليه فعاليتهای مسئول كميته بانوان با هماهنگی مسئول سبك انجام ميگردد.

12.سایر کارها و فعالیت های مربوط به مسابقات مانند: وزن کشی و... طبق قوانین فدراسیون جهانی ووشو انجام می گیرد.

سیستم مبارزات این سبک در 2 بخش می باشد:

1.تالو(فرم)

تالو در رده های سنی نونهالان،نوجوانان، جوانان و بزرگسالان می باشد.

2.سن دا (مبارزه)

در رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان.

که این مسابقات طی قوانین فدراسیون جهانی ووشو در این سبک برگزار می شود.


(موارد آزمون شالبند ها)

شالبند زرد

مدت زمان ارتقاء:

2 الی 3 ماه می باشد.

موارد آزمون:

1) چگونگی طریقه ایستادن و احترام گذاشتن به مربی و نحوه وارد شدن به کلاس.

2) طریقه پوشیدن لباس و بستن شال.

3) طریقه ایستادن در حالت گارد چپ و راست.

4) اجرای صحیح ضربات مستقیم دست، چپ و راست.

5)ضربه پا دورانی از داخل از بالا به پایین.(این ساید کیک)

6) ضربه پا دورانی از خارج از بالا به پایین.(اوت ساید کیک)

شالبند نارنجی

مدت زمان توقف:

3 الی 4 ماه بعد از شالبند زرد

موارد آزمون:

1) ایستادن صحیح به حالت گارد چپ و راست(لِفت و رایت)

2) اجرای صحیح ضربات دست راست و چپ به حالت مستقیم.

3) اجرای صحیح پوزیشن(رقص پا)درست سمت جلو و عقب، راست و چپ همراه با گارد دست.

4) اجرای صحیح ضربات پا: ضربه پا با ساق. (لوکیک)

5) اجرای صحیح ضربات پا: ضربه پا به پهلو بدن. (میدل کیک)

6) اجرای صحیح ضربات پا:ضربه پا دورانی از داخل از بالا به پایین. (های کیک این ساید )

7) اجرای صحیح ضربات پا: ضربه پا دورانی از خارج از بالا به پایین. (های کیک اوت ساید)

8)نحوه صحیح اقدام به درگیری و دفاع در درگیری.

9)ضربه دست از پهلو به بالا زیر چانه. ( آپرکات)

10)ضربه دست دورانی از خارج به داخل. (هوک)

شالبند سبز

مدت زمان توقف:

5 ماه بعد از شالبند نارنجی

موارد آزمون:

موارد آزمون شالبند های قبل بعلاوه

1)ضربه با مشت به صورت دوران

2)اجرای صحیح حرکات ترکیب دست.

3)اجرای صحیح تکنیکهای پا شامل:موارد فوق بعلاوه موارد ذیل:

الف)ضربه با تیغه پا (ساید کیک)

ب)ضربه پا راند هاوس کیک

ج)اجرای ترکیبات دست و پا و درگیری و گرفتن پا(لوکیک و میدل کیک حریف)

4)آمادگی جسمانی

5)انعطاف

6)دراز و نشست 40 عدد

7)شنا با مشت 20 عدد

8)بارفیکس 7 بار

شالبند آبی

مدت زمان توقف:

6 ماه بعد از شالبند سبز

موارد آزمون:

1)اجرای صحیح ضربات دست در شالبند سبز.

2)اجرای ضزبه دست تاران باز از زیر چانه.

3)اجرای صحیح ضربات پا در شالبند های قبلی و اجرای ضربه چرخشی.

4)اجرای ترکیبات دست و پا همراه با پوزیشن.

5) درگیری (گرفتن پای حریف در حالت راند هاوس کیک و فراند کیک).

6) دفاع کردن و رد کردن ضربات دست و پا.

7)ضربات دست و پا روی میت به حالت ترکیب.

8) آمادگی جسمانی.

9)انعطاف بدنی.

10)دراز و نشست 50 عدد.

11)شنا با مشت 25 عدد.

12)بارفیکس 10 عدد.

شالبند قهوه ای

مدت زمان توقف:

8 ماه بعد از شالبند آبی

موارد آزمون:

1)اجرای صحیح ضربات دست و پا در شالبند آبی شادو دست و پا و ترکیب کامل ضربات و داکت ها، کراس ها، کنت ها، (ساید کیک)، بک کیک

2)اجرای ترکیبات دست و پا همراه با پوزیشن و درگیری (گرفتن ساید کیک و بک کیک)

3)سویپ کردن ضربات پای حریف.

4)رد کردن و دفاع کردن ضربات دست و پای حریف و نحوه صحیح زمین زدن حریف

5)آمادگی جسمانی

6)انعطاف

7)دراز و نشست 60 عدد

8)شنا با مشت 30 عدد

9)بارفیکس 12 بار

شالبند قرمز

مدت زمان توقف:

10 ماه بعد از شالبند قهوه ای

موارد آزمون به انضمام تکنیکهای قهوه ای :

اجرای صحیح موارد آزمون شالبند قهوه ای به علاوه موارد ذیل:

1)اجرا ی صحیح ضربات پا و جامپینگ ها(چامپینگ فرانت کیک)(جامپینگ ساید کیک) (جامپینگ بک کیک) ( چامپینگ........ ) (اجرای حرکات ژیمیناستیک)

2)ترکیبات دست و پا قدرتی و سرعتی روی میت

3) آمادگی جسمانی

4)انعطاف

4)دراز و نشست 55 عدد

5)شنا با مشت 30 عدد

6)بارفیکس 12 بار

7)تست دو سرعتی 100 متر

تبصره: داشتن قهرمانی کشور در سبک نیازی به آزمون شالبند قرمز نمی باشد.

مشکی

مدت زمان توقف:

12 ماه بعد از شالبند قرمز

موارد آزمون:

اجرای صحیح موارد آزمون شالبند قرمز به انضمام موارد ذیل:

1)استفاده از ضربه دست و پا به هنگام درگیری.

2)ترکیبات دست و پا روی میت.

3)اجرای تکنیک اختصاصی

4)ترکیب سازی، بدن سازی، انعطاف بدنی شامل 180 درجه.

5)اجرای حرکات همراه با سلاح.

6)آمادگی جسمانی

7)انعطاف

8)دراز و نشست 60 عدد

9)شنا با مشت 35 عدد

10)بارفیکس 14 بار

11)تست دو سرعتی 100 متر

12)مبارزه یک راند 1.5 دقیقه ای

تبصره: داشتن حکم قهرمان کشوری (اول تا سوم فدراسیونی) بدون آزمون می تواند به شالبند مشکی ارتقاء یابد
مشکی دان 1

مدت زمان توقف:

14 ماه بعد از شالبند مشکی

موارد آزمون:

اجرای صحیح موارد آزمون شالبند مشکی به علاوه موارد ذیل:

1)ضربات پا به حالت دوبل و ساید کیک

2)اجرای ضربات ترکیبی دست و پا همراه با داکت ها

3)اجرای دفاع شخصی (4 مورد تکنیک به دلخواه)

4)توضیح و تشریح میت زنی از سوی هنر جو

5)آمادگی جسمانی

6)انعطاف

7)دراز و نشست 65 عدد

8)شنا با مشت 40 عدد

9)بارفیکس 16 بار

10)تست دو سرعتی 100 متر

11)مبارزه یک راند 2 دقیقه ای

تبصره:داشتن قهرمانی مسابقات بین المللی معتبر سبک فانگ مِن چوان

مشکی دان 2

مدت زمان توقف:

20 ماه بعد از شالبند مشکی دان 1

موارد آزمون:

اجرای صحیح موارد آزمون شالبند مشکی دان 1 به انضمامسسس موارد ذیل:

1)اجرای اصول و شیوه میت گیری.

2)توضیح در روابط با ترکیبات دست و پا مبارزات ساندا.

4)آمادگی جسمانی.

5)انعطاف.

6)دراز و نشست 70 عدد.

7)شنا با مشت 45 عدد.

8)بارفیکس 17 بار .

9)تست دو سرعتی 100 متر.

10)دو راند مبارزه 1.5 دقیقه ای.

مشکی دان 3

مدت زمان توقف:

28 ماه بعد از شالبند مشکی دان 2

موارد آزمون:

اجرای صحیح موارد آزمون شالبند مشکی دان 2 به علاوه موارد ذیل:

1)توضیح و تشزیح اجرای تکنیک های در گیری.

2)توضیح و تشزیح اجرای تکنیک های دست پا.

3)آمادگی جسمانی.

4)انعطاف.

5)دراز و نشست 75 عدد.

6)شنا با مشت 48 عدد.

7)بارفیکس 18 بار .

8)تست دو سرعتی 100 متر.

9)دو راند مبارزه 1.5 دقیقه ای.

مشکی دان 4

مدت زمان توقف:

40 ماه بعد از شالبند مشکی دان 3

موارد آزمون:

اجرای صحیح موارد آزمون شالبند مشکی دان 3 به علاوه موارد ذیل:

1)ابداع تکنیک های جدید

2)ارائه تکنیک های جدید مبارزه ای از طرف هنر جو

3)ارائه تکنیک های دفاع شخصی

4)آمادگی جسمانی.

5)انعطاف.

6)دراز و نشست 75 عدد.

7)شنا با مشت 48 عدد.

8)بارفیکس 18 بار .

9)تست دو سرعتی 100 متر.

10) شنا سوئدی.

11)شنا رو پنجه.

12) پرش طول.

13)2 راند مبارزه 2 دقیقه ای

تبصره: داشتن حکم قهرمانی آسیایی بدون آزمون می تواند به شالبند مشکی دان 4 ارتقاء یابد.

مشکی دان 5

مدت زمان توقف:

70 ماه بعد از شالبند مشکی دان 4

موارد آزمون:

اجرای صحیح موارد آزمون شالبند مشکی دان 4 به علاوه موارد ذیل:

1)ارائه برنامه آموزشی.

2)ارائه اصول مربیگری.

3)ارائه اصول کلاس داوری.

4) )آمادگی جسمانی.

5)انعطاف.

6)دراز و نشست 80 عدد.

7)شنا با مشت 50 عدد.

8)بارفیکس 20 بار .

9)تست دو سرعتی 100 متر.

10) شنا سوئدی.

11)شنا رو پنجه.

12) پرش طول.

13)2 راند مبارزه 2 دقیقه ای

تبصره: داشتن تجربه مربیگری و شاگردان قهرمان کشوری می تواند به شالبند مشکی دان 5 ارتقاء یابد.

موارد آموزش عمومی و تخصصی برای مربیان تالو و ساندا (آقایان-بانوان)

1)آموزش تخصصی مربیان درجه 3 تالو

1-1- آموزش ضربات دست(شوفا):

شامل چونگ چوان(مشت مستقیم)،جانگ(کف دست)، دین جو(ضربه ی آرنج به خارج)، پن جو(ضربه آرنج به داخل)، خوجائو (پنجه ببر)، پی جانگ(لبه ی دست برنده به پایین).

1-2- آموزش ضربات پا(توئی فا):

تن توئی(ضربه پنجه پا به جلو)، سه چوای توئی(ضربه پا به پهلو)، خوتوئی(ضربه پا به پشت)، دِنگ توئی(ضربه پاشنه پا به جلو) .

1-3- آموزش استقرارها(بوفا):

مابو(استقرار اسب سوار)، گونگ بو(استقرار کمانی)، شوبو(استقرار پا گربه ای)، پوبو(استقرار پایین)، چی لونگ بو(استقرار اژدها سوار).

1-4- آموزش تعادل ها(پینگ خُنگ):

کوتوئه پینگ خُنگ(تک پای تعادلی)، تعادل پا ضربدری، دِنگ جیائو(پای تقسیم کننده).

1-5- آموزش حرکات پایه ای تالو(جی بین گونگ):

دَن پی جیا-وای بَی توئی-لی خوئی توئی-جنگ تی توئی-سه تی توئی.

1-6- آموزش ضربات پرشی(تن کونگ) + (نن دو) سختی حرکات:

تیائو یائو-تن کونگ فی جیا-تن کونگ شوان فی جیا-تن کونگ شواتری-لیو داتین-فی جیا + دولی بو(تی چی دولی).

1-7- اجرای یک فرم سنتی دست از سبک مربوطه که حداقل50 ثانیه طول زمان آن باشد.

1-8- اجرای یک فرک دست از فرم های مسابقاتی چانگ چوان، تای چی چوان و یا نِن چوان که برای گروه سنی نونهالان، نوجوانان یا جوانان باشد.

1-9- اجرای یک فرم سلاح از سبک های سنتی مربوطه و یا فرم های سلاح های مسابقاتی چانگ چوان،نِن چوان و یا تای چی جی ین باشد.

2)آموزش تخصصی مربیان درجه 3 ساندا

1-2- اجرای ضربات مشت شامل:

مشت مستقیم(چونگ)- مشت هوک(گوا)- مشت آپرکاتی(چائو)- مشت ضربدری(کراس)-(چونگ چوان ضربدری)

2-2- جابجایی و رقص پاها.

3-2- ضربات پا در ساندا:

ضربه ی چین توئی- ضربه شیاتوئی-ضربه ی چونگ بین توئی- شانگ بی ین توئی.

4-2- آموزش درگیری های ساندا(شوای جیائو):

درگیری دست زیر دست-درگیری دست زیر کتف-در گیری دست دور کمر-درگیری دست زیر کشاله ها-درگیری فن کمر

5-2- آموزش نحوه ترکیب ضربات دست و پا و درگیری در اجرای آن .

6-2- اجرای یک راند مبارزه به مدت 1.5 دقیقه با تجهیزات کامل.


3) آموزش تخصصی مربیان درجه 2 تالو:

1-3- آموزش ضربات دست(شوفا):

شامل کلیه موارد بند 1-1- به انضمام زاچون(مشت واژگون)،لونک بی(مشت فشار پایین)،شوان شو(دست پروانه ای)، گو(دست قلابی).

2-3- آموزش ضربات پا(توئی فا) :

شامل کلیه ی موارد بند 2-1- به انضمام خوبَی توئی- سه چوای توئی-فنگ جیائو-خوسائو توئی.

3-3- آموزش استقرار ها (بوفا):

شامل کلیه موارد بند 3-1- به انضمام دینگ بو(استقرار پنجه ای پایین)-دن دیه بو.

4-3- آموزش تعادل ها(بوون):

شامل کلیه موارد بند 4-1 به انضمام شی زی پینگ خِنگ-تعادل پا از جلو تعادل پایین.

5-3- آموزش حرکات پایه ای تالو(جی بین گونگ):

شامل کلیه موارد بند 5-1- به انضمام خوسائوتوئی+پوبو،تی چی+پوبو+کونگ بو+سه چوای تئی+ خوتوئی+پوبو +گونگ بو.

6-3- آموزش ضربات پرشی پاها(تن کونگ)+ نن دو(سختی حرکات):

شامل اجرای کلیه موارد بند 6-1- به انضمام، تن کونگ سه کونگ فنگ-تن کونگ جنگ تی توئی-تن کونگ فی جیا+جوپن- تن کونگ شوان سه چوای توئی-تن کونگ پن توئی-تن کونگ فی جیا+تی چی دولی.

7-3- اجرای تکنیک و فرم

7-3-1- اجرای یک فرم سلاح از فرم سنتی سبک مربوطه که حداقل 50 ثانیه به طول انجامد.

7-3-2- اجرای یک فرم دست از فرم های مسابقاتی تای چی چوان، نن چوان، چانگ چوان.

7-3-3- اجرای یک فرم سلاح کوتاه از فرم های مسابقاتی استاندارد.

7-3-4- ابداع یک فرم مبارزه ای(دوئی لی ین) بدون سلاح و دست خال و یا سلاح و دست.


4)آموزش مربیان درجه 2 ساندا:

1-4- اجرای ضربات مشت:

شامل کلیه مواردبند1-2- به انضمام مشت چرخشی از پشت.

2-4- ضربات پا در ساندا:

شامل کلیه موارد بند 3-2- به انضمام ضربه چرخشی از پشت(خوتوئی)

3-4- آموزش درگیری ها در ساندا(شوای جیائو):

شامل کلیه مواردبند4-2- به انضمام درگیری زیر یک خم- درگیری زیر دو خم.

4-4- آموزش ترکیب ضربات دست و پا ودر گیری و ضد حمله

5-4- نمایش مبارزه ساندا به مدت 2 دقیقه با تجهیزات کامل ایمنی برای مربیان.


5)آموزش مربیان درجه 1 تالو

1-5-آموزش ضربات دست (شوفا)

شامل کلیه موارد بخش مربیان درجه 3 و 2 تالو به انضمام ضربات تخصصی سبک های سنتی

2-5- آموزش ضربات پا (توئی فا)

شامل کلیه موارد بخش مریبان درجه 3 و2 تالو به انضمام چی ین سائو (ضربه درو پایین از جلو)- خن دنگ تی توئی(ضربه پنجه پا از جلو) ضربات پا سبک های سنتی مربوطه.

3-5- آموزش استقرار ها (بوفا)

شامل کلیه استقرارها بخش مربیان درجه 3 و 2 تالو به انضمام تکنیکهای پا در سبک های سنتی مربوطه.

4-5- آموزش حرکات تعادلی (بوون)

شامل کلیه حرکات تعادلی بخش مربیان درجه 3 و 2 تالو به انضمام تعادل پا از پهلو با پای کشیده، تعادلی پایین (نشسته) با پای کشیده در جلو.

5-5-آموزش حرکات پایه ای تالو (جی بین کونگ)

شامل کلیه موارد بخش مربیان درجه 3 و 2 تالو به انضمام ترکیب حرکات پا (توئی فا)-چین سائو-جوپن بو-خوسائو+تن کونگ خوی توئی+چوئی دی لونگ.

6-5- آموزش تکنیک های پرشی(تن کونگ) + سختی حرکات (نن دو)

شامل کلیه موارد بخش مربیان درجه 3 و 2 به انضمام تن کونک فی جیا + 3 کونگ فنگ- 3 کونگ فنگ + دیه شو چا- وای بَی توئی + مابو – تن کونگ شوان فنگ جیائو+چوئی دی لونگ