برگزاری کارگاه آموزشی و دوره عملي مربيگري آقايان كميته فانگ من چوان به مدرسي استاد حسين اجاقي

شنبه, 27 شهریور 1395 ساعت 02:09

مورخه 95/06/26 کارگاه آموزشی و دوره عملي مربيگري آقايان  کمیته فانگ من چوان توسط مدرس استاد حسين اجاقي سرمربي تيم ملي فدراسيون ووشو با شرکت  مسئولین و هنر جویان استان ها در باشگاه خوراكيان تشکیل و برگزار گردید.

 

روابط عمومي سبك فانگ من چوان

ارتباط از طریق تلگرام : https://telegram.me/fmqkf

بازدید 1417 بار