مسابقات قهرمان کشوري سبک کونگ فو فايتينگ در استان گيلان

مسابقات قهرمان کشوري سبک کونگ فو فايتينگ در استان گيلان (تاریخ خبر : 1389/03/01)

مسابقات قهرمان کشوري بانوان سبک کونگ فو فايتينگ به مورخ ۲۱/۵/۸۸ لغايت ۲۳/۵/۸۸ در استان گيلان شهرستان رودبار برگزار مي گردد. مسابقا... ادامه خبر...
انتصاب خانم گلچين زاده به عنوان دبير سبک کونگ فو فايتينگ

انتصاب خانم گلچين زاده به عنوان دبير سبک کونگ فو فايتينگ (تاریخ خبر : 1389/03/01)

طي حکم ابلاغي سرکار خانم سودابه گلچين زاده به عنوان دبير سبک کونگ فو فايتينگ انتصاب شدند. ادامه خبر...
پيوستن پيشکسوتان ورزشهاي رزمي به کونگ فو فايتينگ در بوشهر

پيوستن پيشکسوتان ورزشهاي رزمي به کونگ فو فايتينگ در بوشهر (تاریخ خبر : 1389/03/01)

استاد شهرام خورموجي و زهرا دشتي زاده از پيشکسوتان ورزشهاي رزمي استان بوشهر به سبک کونگ فو فايتينگ پيوستند شايان ذکر است که نامبردگ... ادامه خبر...
قهرماني بحق دلاورمردان ايراني در مسابقات جهاني کونگ فو کره جنوبي

قهرماني بحق دلاورمردان ايراني در مسابقات جهاني کونگ فو کره جنوبي (تاریخ خبر : 1389/03/01)

قهرمانان ايراني به سر مربيگري گراند مستر جناب آقاي محمد باقرمهدي نژاد بنيانگذار و مسئول سبک کونگ فو فايتينگ مقام اول را در مسابقات... ادامه خبر...
پيوستن جناب آقاي محمدرضا جعفري به سبک کونگ فو فايتينگ

پيوستن جناب آقاي محمدرضا جعفري به سبک کونگ فو فايتينگ (تاریخ خبر : 1389/03/01)

تيم ملي کونگ فو با سر مربيگري استاد محمد باقر مهدي نژاد و مربيگري آقاي محمدرضا شيشه گران روز ۲۷/۲/۸۸ به دوازدهومين دوره مسابقات جه... ادامه خبر...
اعزام تيم ملي کونگ فو به مسابقات جهاني کره جنوبي با سرمربيگري بنيانگذار و مسئول سبک کونگ فو فايتينگ

اعزام تيم ملي کونگ فو به مسابقات جهاني کره جنوبي با سرمربيگري بنيانگذار و مسئول سبک کونگ فو فايتينگ (تاریخ خبر : 1389/03/01)

تيم ملي کونگ فو با سر مربيگري استاد محمد باقر مهدي نژاد و مربيگري آقاي محمدرضا شيشه گران روز ۲۷/۲/۸۸ به دوازدهومين دوره مسابقات جه... ادامه خبر...
برگزاري دوره سراسري آزمونهاي مربيگري و داوري درجه ۳

برگزاري دوره سراسري آزمونهاي مربيگري و داوري درجه ۳ (تاریخ خبر : 1389/03/01)

برگزاري اين آزمونها به صورت سراسري و از تمام استانها و شهرستانها مي باشد و همچنهين براي متقاضيان شهرستاني خوابگاه در نظر گرفته شده... ادامه خبر...
صفحه13 از13