پرینت

ایلام

قلعه والی شهر ،ایلام


طاهر تیلا

نماینده آقایان سبک در استان ایلام

تلفن تماس: 3438309-0918

آدرس: شهرستان ملکشاهی-خیابان طالقانی-باشگاه ورزشی سعید

 

خانم مریم ارغند

نماینده بانوان سبک در استان ایلام

آدرس: شهرستان ملکشاهی-خیابان طالقانی-باشگاه ورزشی طراوت