پرینت

اردبیل
دریاچه سبلان
رضا بلندی

نماینده آقایان سبک در استان اردبیل

شماره تماس:2261672-0451

شماره همراه:9563015-0914

آدرس :   اردبیل- گرمی– خ . هلال احمر– اداره تربیت بدنی شهرستان گرمی
آسیه اصلان

نماینده بانوان سبک در استان اردبیل

شماره همراه:6346813-0919

آدرس : شهرستان گرمی-کمربندی شهید فهمیده- مجموعه فرهنگی ورزشی اسلام آباد