پرینت

قزوین


عمارت / کاخ کلاه فرنگی (چهلستون)

علی اکبر عبدی

نماینده آقایان سبک در استان قزوین

تلفن تماس: 4222900-0282

تلفن همراه : 4727788-0939

فکس: 4228187-0282

آدرس: قزوین- بویین زهرا- جنب اداره تربیت بدنی شهرستان بویین زهرانماینده بانوان سبک در استان

تلفن تماس:

تلفن همراه :

فکس:

آدرس: