پرینت

بیوگرافی بنیانگذار

اينجانب محمد باقر مهدي نژاد فعاليت ورزشي ام را از سال 1354 با ورزش کاراته  شروع و درسال 1356 با کونگ فو توآ ادامه دادم و پس از پيروزي انقلاب اسلامي با نگرشي نو ادامه فعاليت داده و از سال 1359 همزمان با آغاز جنگ تحميلي اقدام به آموزش نيروهاي ويژه كميته انقلاب اسلامي در مسجد و باشگاه مالك اشترنموده وبه مدت 3 سال ورزش بوکس همراه با كونگ فو کار کردم و از سال 1361 تا 1367 ادامه فعاليت ورزشي خود را در رشته كونگ فو توآ در باشگاه مالك اشتر به عنوان مربي ادامه و در سال 1367 نيز رشته فول كنتاك را همزمان با ورزش كونگ فو توآ به صورت حرفه اي ادامه دادم.
در بين سال هاي 1372 تا 1379 سر مربيگري تيم هاي مختلف ملي ( سانشو، فول كنتاك، كونگ فو توآ ) از سوي فدراسيون ورزشهاي رزمي ( كونگ فو، وشو، رزم آوران ) منصوب و به افتخاراتي در حيطه تيم هاي ملي نائل گرديدم كه در اين سال مسابقات تورنمنت بين المللي در كشور ايران برگزار گرديد كه تمام ده وزن مدال طلا كسب نمودند در پي مشاهده جوانان علاقمند و استعدادهاي درخشان و فرمايش بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران كه فرموده اند ايران اسلامي بايد در تمامي زمينه ها خود كفا باشد مرا برآن داشت تا تجربه حاصله چندين ساله خود را بر اساس سابقه و تحقيق و انجام صدها ساعت كار كارشناسي در اين زمينه برابر با جدول صفحه بعد راپس از تلاش بسيار زياد و تحقيقاتي كه در سطح ايران و جهان در خصوص ورزشهاي رزمي مختلف به عمل آوردم به اين نتيجه رسيدم كه جاي ورزشهاي رينگي در عرصه ورزش كشور براي جوانان علاقمند به اين رشته ورزشي به شدت خالي مي باشد و با توجه به اين كه در ورزش هاي انفرادي جوانان ايران حرف اول را در كشور و جهان مي زنند و بنده نيز جزئي ازخانواده رزمي ايران اسلامي مي باشم اين سبك را براي جوانان علاقمند به ورزش هاي رزمي خصوصا كونگ فو كاران و عموم علاقمندان به رشته هاي رزمي در سال 1377 ابداع نمودم تا نيازي به بيگانگان در ورزش هاي رينگي و دفاع شخصي و سلاح هاي سرد نداشته باشيم.
در نتيجه خرداد ماه سال 1380 اساس نامه و آئين نامه سبك كونگ فو فايتينگ را به فدراسيون ورزشهاي رزمي ارائه نمودم و در پي كارشناسي هايي كه از طرف كميته فني فدراسيون مربوطه انجام شد به عنوان بنيانگذار و مسئول سبك كونگ فوفايتينگ در ايران و جهان معرفي شدم و در نهايت در مهر ماه سال 1380 مجوز فعاليت دائم و رسمي سبك از سوي فدراسيون ورزشهاي رزمي صادر گرديد.
خوشبختانه حاصل تلاش هاي اينجانب ورزشكاراني در سطح ايران اسلامي و جهان هستند كه در مسابقات متعدد بين المللي خوش درخشيدند و همچنين تربيت 170 نفر مربي و هزاران هنرجو تا سال 1380 بوده است. هم اكنون پس از گذشت8 سال از اخذ مجوز، اين رشته ورزشي با هزاران مربي، داور و هنرجويان علاقمند در سرتاسر كشور و همچنين با برخي از كشورهايي كه ارتباط نزديك ورزشي داشته ام فعاليت مي نمايند. لازم به ذكر است پس از سالها انتظار كونگ فو كاران اين خواسته به جا و به حق ايشان بود كه سبكي مستقل داشته باشند ونيز تاسيس فدراسيون كونگ فو برگ زرين ديگري براي كونگ فو كاران كشور بود كه جا دارد از مسئولين سازمان تربيت بدني تشكر و قدرداني نمايم. و پس از تاسيس فدراسيون كونگ فو اينجانب به عنوان سرمربي تيم ملي فدراسيون كونگ فو و مسئول و بنيانگذار سبك كونگ فو فايتينگ انجام وظيفه نموده ام.
 
محمد باقر مهدي نژاد
بنيانگذار و مسئول سبك كونگ فو فايتينگ