پرینت

کمیته مسابقات

 

شرح وظايف كميته مسابقات :
اهداف:
برگزاری كليه مسابقات داخلی و انتخاب قهرمانان كشور جهت اعزام به تورنمنت های بين المللی بر اساس قوانينو مصوبه كونگ فو فايتينگ در ايران و همين طوربرنامه ريزی در جهت آمادگی قهرمانان ملی به منظور شركت در مسابقات قهرمانی آسيايی و جهانی و بكارگيری تمامی توان در بر افراشته شدن پرچم جمهوری اسلامی ايران در اقصی نقاط دنیا.
1-تدوين و برنامه ريزی مسابقات سبك در طول سال.
2-برگزاری مسابقات رسمی براساس تقويم ورزشی سبك.
3-هماهنگی با كميته قضايی وانضباطی جهت معرفی نماينده.
4-هماهنگی امورتداركات ووسايلموردنيازبرای انجام مسابقات.
5-هماهنگی با كميته داوران.
6-هماهنگی با كميته فنی جهت تعيين هيئت ژوري و انتخاب آنها از طرف مسئول سبک می باشد.
7-ارائه نتايج مسابقه به مسئول سبك.
8-انتخاب بهترين فايترهاباهماهنگی هئیت ژوری ،كميته فنی ومسئول مسابقات.
9-ارائه گزارش وعملكرد هرسه ماه يكباربه مسئول سبك.
10-كليه فعاليتهای مسئول كميته بانوان با هماهنگی مسئول سبك انجام ميگردد.
 
هيئت ژوري :
1-اين هيئت حداقل سه نفر و حداكثر پنج نفر با پیشنهاد کمیته فنی و تأئید رئیس سبک انتخاب می شوند .
2-در هنگام اعتراض اين هيئت موظف است برگه امتيازات و نمرات داوران را كنترل و اعلام نتيجه نمايد.
3-اگر داوران در حين مسابقات عادلانه قضاوت نكنند هيئت ژوری به كميته اجرايی اطلاع داده تا به ايشان تذكر بدهند كه طبق مقررات و قوانين داوری نمايند.
4-رئيس هيئت ژوری بيشتر اوقات بايد با هيئت داوران جلسه تشكيل داده و درجلسه درمورد انتقادات و پيشنهادات مطرح شده درمسابقه بحث و گفتگو نمايند.
5-پس از بررسي اعتراض و اعلام نتيجه به مسئول مسابقات از طرف هيئت ژوري، هيچ اعتراضي به راي اعلام شده وارد نمي باشد.
 
برگزاری مسابقات بانوان گروه سنی بزرگسالان، جوانان، نوجوانان و نونهالان:
1. مسابقات بزرگسالان و جوانان سه راند 2 دقیقه و پایان هر راند 1 دقیقه استراحت می باشد.
2. مسابقات نوجوانان سه راند 1.30 دقیقه ای و پایان هر راند 1 دقیقه استراحت می باشد.
3. مسابقات نونهالان دو راند 1 دقیقه ای و پایان هرراند 1 دقیقه استراحت می باشد .
 
اوزان بانوان :
الف ) رده سنی نونهالان :
9 وزن ( سنين 8 الی 12 سال ).(34-31) (31-28) (28-25)(25-22)(22-20)(20-18)(18-16)
(37+)(37-34)
ب ) رده سنی نوجوانان :
10 وزن (سنين 12 الی 15 سال ).
(42-39)(39-36)(36-33)(33-30)(30-27)(27-24)(24-22)
(48+) (48-45) (45-42)
ج ) رده سنی جوانان:
 12 وزن (سنين 15 الی 18سال ).
(57-54) (54-51) (51-48) (48-45) (45-42) (42-39) (39-36) (80+)(80-75)(75-70)(70-66)(66-63)(63-60) (60-57)
 
 
 
د ) رده سنی مسابقات بزرگسالان :
 13 وزن ( سنين 18 الي 30 سال ).
(63-60) (60-57)(57-54)(54-51) (51-48)(48-45) (45-42) (84+) (84-79) (79-74) (74-69) (69-66) (66-63)
 
ضرباتی که استفاده آنها درمسابقات بانوان خطا می باشد:
1. ضربه با زانو به بدن و صورت
2. ضربه دست به صورت ممتد بیشتراز3 ضربه خطا می باشد.
3.  ضربه زانو خطا می باشد.
4. ضربه بك پانچ ،تیغه دست وپشت دست خطامی باشد.
 
وسائل ايمنی بانوان جهت شركت در مسابقات :
كلاه چانه دار، لثه، هوگو،  دستكش بوكس، ساعد بند، ساق بند، روپابند و بانداژ دست كاپ بند ( مخصوص بانوان ).
تبصره: مسابقات نونهالان و نوجوانان طبق قوانين نيمه آزاد برگزار مي گردد.
 
لباس مسابقه دهندگان (بانوان):
هرمسابقه دهنده با پوشيدن كلاه ايمنی قرمز يا مشكی متمايز می شود، رنگ كلاهايمنی روی برگ امتيازدهینهايی نوشته  می شود.
کت و شلوار، تی شرت و مقنعه. 
تبصره - بستن هوگو در مسابقات بانوان (در تمام رده های سنی ) ضروری می باشد.
 
 
برگزاری مسابقات آقايان گروه سنی بزرگسالان، جوانان، نوجوانان و نونهالان:
1.مسابقات بزرگسالان وجوانان سه راند 2 دقیقه ای و درپایان هر راند 1 دقیقه استراحت می باشد.
2.مسابقات نوجوانان سه راند 1 دقیقه و نیم و درپایان هرراند 1 دقیقه استراحت می باشد.
3.مسابقات نونهالان دو راند 1 دقیقه ونیم و درپایان هر راند 1 دقیقه استراحت می باشد.
 
اوزان آقايان :
الف ) رده سنینونهالان:
 12 وزن ( سنين 8 الی 12سال)
(39-36)(36-33)(33-30)(30-27) (27-24) (24-22) (22-20)
(51+)(51-48) (48-45) (45-42) (42-39)
ب ) رده  سنی نوجوانان :
13 وزن ( سنين 12تا 15 سال)
(52-49)(49-46)(46-43)(43-40) (40-37) (37-34) (34-31)
(73+) (73-68) (68-64) (64-60) (60-56) (56-52)
پ )   رده  سنی جوانان:
11 وزن ( سنين 15 تا 18 سال )
 (67-5/63) (5/63-60) (60-57) (57-54) (54-51) (51-48)
 (85+) (85-80) (80-75) (75-71) (71-67)
 
 
ج) رده سنی مسابقات بزرگسالان:
 12 وزن ( سنين 18 تا 35 سال )
(67-5/63) (5/63-60) (60-57) (57-54) (54-51) (51-48)
(91+) (91-86) (86-81) (81-76) (76-71) (71-67)
د)رده سني پيشكسوتان:
9وزن از 35 تا 55
        (90+) (85) (80) (75) (70) (65) (60-) (56-) (60-57)
 
 
وسايل ايمني آقايان جهت شركت در مسابقات:
كلاه ايمنی چانه دار، بيضه بند (کاپ)، دستكش بوكس‌، روپابند، ساق بند، بانداژدست، لثه
لباس مسابقه دهندگان آقايان :
1. شورت و يك پيراهن ركابی سبك كونگ فو فايتينگ.
2. هرمسابقه دهنده با پوشيدن كلاه ايمنی قرمز يا مشكی متمايز می شود.
3. رنگ كلاهايمنی روی برگ امتيازدهینهايی نوشته می شود.
تبصره: بستن هوگو در مسابقات نونهالان و نوجوان آقایان الزامی می باشد .
 
شرايط شركت در مسابقات حرفه ای كونگ فو فايتينگ:
1.ارائه حكم قهرمان كشوری هرسبك رينگی  .
2.معرفی نامه ازهيئت استانهای کشور .
3.شرط سنی از 18 سال تا 35 سال.
4.گواهی پزشكي.
5.تائيد یه از هيئت برگزاري.
تبصره1- مسابقات 5 راند مي باشد، در آخر راند 5  نتايج مسابقه اعلام می گردد.
تبصره2- كليه امتيازات هر فايتر در پايان هر راند بدست آمده ، جمع می گردد و فايتری كه مجموع امتيازاتش بيشتر باشد، برنده اعلام می گردد.
تبصره3-لازمه برگزاری مسابقات حرفه ای داشتن مجوز از فدراسیون می باشد .
 
شرايط شركت در مسابقات آماتوری كونگ فو فايتينگ :
1.شركت در مسابقات به صورت تيمي و انفرادي ، با حضور يك نفر سرپرست و يك مربي از طرف مرجع ذيصلاح كه مسئول سبك و هيئت استان مي باشد معرفي مي گردد.
2.شركت كنندگان ازتمامی سبك های رشته های  رزمی می توانند در صورت داشتن معرفي نامه از هيئت در مسابقات كونگ فو فايتينگ شركت نمايند.
3.در صورت ناقص بودن مدارك ثبت نام از شركت در مسابقات محروم می گردند.
4.برای ثبت نام در مسابقات کشوری  كونگ فو فايتينگ داشتن كمربند آبی الزامی می باشد.
5.كسانيكهدر تيم ملیكونگ فو فايتينگ انتخابمی گردند، بايد از اعضاء اين سبك باشند، در غير اينصورت سرمربی تيم ملی با مشورت كميته فنی در مورد اعزام آن شخص، موافقت يا عدم موافقت خود را اعلام می نمايد.
 
روش برگزاری مسابقات :
الف ـ يك حذفي.
ب ـ دو حذفي.
پ ـ دوره اي.
 
 
 
ثبت نام و وزن كشي :
1.وزن کشی وثبت نام توسط مسئول مسابقات انجام می گردد.
2. ثبت نام يك هفته قبل از شروع مسابقات به مدت 4 روز در ساعات اعلام شده  انجام و بعد از پايان مدت مقرر از هيچ كس ثبت نام به عمل نمی آيد، مگر اينكه رئيس هيئت برگزار كننده دستور ثبت نام صادر نماید.
3. وزن كشی با نظارت هيئت برگزار كننده مسابقات و با كمك گروه ثبت نام و با حضورنمايندگان تيم ها انجام می گردد.
4. وزن كشی در تاريخ و ساعت مشخص یک روز قبل از مسابقات انجام می گردد و بعد از اتمام وزن كشی از هیچ ورزشکاری وزن كشی به عمل نمی آيد.
5. كونگ فو فايتينگ قبل از وزن كشی شركت كنندگان بايد گواهی سلامت جسمانی و كارت بيمه ورزشي را به  گروه ثبت نام ارائه نمايند.
6.  وزن كشی از اوزان پايين شروع می گردد.
7. اگر شركت كننده ای وزنش زيادتر از گروه وزنی مربوط به خود باشد، بايد طی مدتی كه تعیین می گردد وزن خود را پایین آورده،در غير اين صورت فايتر مورد نظر نمی تواند در آن وزن شركت نمايد.
8. ميزبان مسابقات می تواند دو تيم در قالب تيم الف وب در مسابقات معرفي نمايد.
9.ورزشكاران در صورت تمايل و با تأييد سرپرست و مربی خود ميتواند یک وزن بالاتر ازوزن خود شركت نمايد.
قرعه كشی و تنظيم جدول مسابقات :
1. قرعه كشی توسط گروه ثبت نام كننده انجام می گردد.
2. نماينده هيئت برگزار كننده مسابقات، رئيس كميته مسابقات و مربيان يا سرپرست تيمها در قرعه كشی حضور خواهند داشت.
3. جدول مسابقات طبق جدول پيش بينی شده برای هر روز آماده می شود .
4. قرعه كشی از اوزان پايين شروع می گردد.
5. در دوره اول دو نفر هم تیمی میزبان مسابقات روبروی هم قرار نمی گیرند.
 
شرح وظايف مربيان در مسابقات:
1.هر فايتر می تواند تا دو نفر مربی داشته باشد .
2.مربی تنها در زمان استراحت می تواند وارد رينگ یا تشک یا سکو شود و فايترخود را راهنمايی نمايد.
3.مربی مجاز نيست در هنگام مسابقه فرياد بكشد يا بازيكن خود را كمك نمايد.
4.از دو مربی در هنگام تنفس فقط يك نفر آنها می تواندوارد رينگ شود.
5.مربی ها خودشان بايد لوازم و مواد كمكی برای بازيكن خود به همراه بياورند.
6.بعد از اتمام 3 راند مسابقه اگر فايتری به رای داوران معترض باشد توسط مربي و يا سرپست خود میتواند فرم مخصوص اعتراض را تكميل نموده و به هيئت ژوری تقديم نمايد ضمنا ً اعتراض پس از15دقيقه پايان مسابقه مورد تاييد می باشد.
7.هيئت ژوری پس از بررسی اعتراض نظرنهائی رای خود را اعلام می نمايد و هيچ يك از فايترها و سرپرستان حق اعتراض به رای هيئت ژوری را ندارند. ( برای بار دوم اعتراض مورد تاييد نمی باشد.)
8.اگر در مسابقات فايتر يا مربی و يا سرپرست به داوران و يا مسئولين مسابقات توهين نمايند ابتدا فايتر مذكور از دور مسابقات حذف و در صورت تكرار كل تيمشان از دور مسابقات محروم می گردند.
9.فايتر باید بعد از اتمام مسابقه بلافاصله محل مسابقه و يا رينگ را ترك نمايد. در صورت عدم ترك رينگ از يك سال شركت در مسابقات كشوری محروم خواهد شد.
10.مربی يا سرپرست هر تيم موظف است كه فايتران خود را قبل از شركت در مسابقات در خصوص قوانين داوری توجيه نمايد.                         
12.هنگام اعلام نام فايترها جهت شركت در مسابقه در صورت حضور يكی از فايترها و عدم حضور فايتر مقابل پس از 3 دقيقه و سه بار فرا خواندن از دور مسابقات حذف می گردد و حريف مقابل برنده اعلام می گردد.
13.فايترها درهنگام مسابقه می بايستی به تذكرات داور وسط گوش بدهند و در صورت عدم توجه به داور وسط منجر به حذف فايتر خواهد شد.
14.هر سرپرست يا مربی موظف است در حين مسابقات فايتران خود و تماشاگران مربوط به تيم خود را كنترل نمايد. در غير اين صورت توهين به ساير استانها، مسئولين و داوران مسابقه از 6 ماه الی يك سال محروم خواهند شد و گزارش مربوط به آن استان يا مربی و يا سرپرست بهكميته انضباطي سبك و فدراسيون ارائه خواهد شد تا كميته انضباطی سبك و فدراسيون نظر نهائی را اعلام نمايد.
14.اگر سرپرست و يا مربی هر تيمی توهين به مسئولين و داوران مسابقات بنمايد و كميته انضباطی تاييد نمايد از يك سال الی 18 ماه از دور مسابقات محروم می گردد و گزارش كتبی به كميته انضباطی سبك و فدراسيون ارائه خواهد شد تا تصميم نهائی را كميته انضباطی سبك وفدراسيون اعلام نمايد.
15.اگر فايتری پس از ثبت نام و وزن كشی كارت شركت در مسابقه را به مسئول برگزاری تحويل ندهد و به همراه خود ببرد و نام فايتر وارد جدول مسابقه نشود از دور مسابقات حذف و مدارك ثبت نام تحويل فايتر نمی گردد.
16.هر فايتری مابين هر راند مسابقه يك دقيقه استراحت می نمايد و طی همين استراحت می تواند كلاه را از روی صورت بالای سر انتقال دهد.
 
 
 
 
 
 
وسايل مورد نيازجهت برگزاری مسابقات:
 رينگ ( مبارزات آزاد )، تشک یا سکو ( مبارزات نیمه آزاد ) و وسايل حفاظتی ورزشكاران می باشد.
الف‌) رينگ
1-برای نونهالان، نوجوانان،جوانان و بزرگسالان  ابعاد رینگ 8×8 می باشد.
2-ارتفاع رينگ از زمين 20/1سانتی متر می باشد.
3-كف رينگ بايد صاف باشد و در چهار گوشه رينگ بالشتك ايمنی باشد.
4-فاصله طنابها از لبه رينگ حداقل بايد 40 سانتيمتر باشد.
5-دو طرف استراحتگاه فايترها بايد با رنگ قرمز و مشکی از هم مجزا باشد.
6-ضخامت چوب كف رينگ نباید كمتر از 3 سانتيمتر و بيشتر از 4 سانتيمتر باشد.
7-كف رينگ بايد حالت انعطاف پذيری داشته و سطح كل آن با يك پارچه ضخيم مثل برزنت پوشيده و به خوبی بسته شده باشد.
8-چهار طناب به چهار گوشه رينگ به خوبی و محكم بسته شده و فاصله طنابها از يكديگر 35 سانتيمتر می باشد.
9-در دو سمت رينگ چهار پلكان قرار داشته، دو طرف چپ و راست برای ورود و خروج فايترها می باشد، جلو رينگ برای سرداور، سمت پشت برای پزشك مسابقه.
10-سطل آب در دو گوشه برای فايترها.
11-بطری آب برای فايترها.
12-ابعاد تشک یا سکو 8*8
13-تشك يا سكو جهت برگزاري مسابقات نيمه آزاد مي باشد.
14-مسابقات نيمه آزاد بر روي تشك اسفنجي به ضخامت5/2سانتي متر برگزار مي گردد.
15-اگر مسابقات نيمه آزاد بر روي سكو برگزار گردد دور سكو با تشك هاي 10 سانتي متري با ابعاد 1*1 پوشانده مي شود.
تبصره:در صورت عدم وجود رينگ برگزاري مسابقات آزاد بر روي تشك بلامانع مي باشد.
 
زمان گير و گوينده مسابقات:
1.بايد با به صدا درآمدن زنگ يا سوت، زمان گير و گوينده مسابقه در جای خود قرار گيرند.
2.پنج ثانيه قبل از پايان هر تنفس زمان گير بايد شروع راند بعدی مسابقه را اعلام نمايد تا مربی ها به موقع بتوانند رينگ را ترك نمايند.
3.زمانگير بايد درپایان هر راند مسابقه، زمانسنج را قطع كند .
4.زمان گير بايد شروع و پايان مسابقه را با صدای زنگ یا سوت اعلام نماید و موظف مي باشد تمامي اختارها و تذكرات و... راثبت نمايد.
5.زمانی كه در رينگ يكی از بازيكنان ناك اوت شود و داور اعلام كند، زمان گير ملزم است با صدای زنگ خاتمه مسابقه را اعلام نمايد.
6.فردی كه به عنوان ثبات می باشد موظف است، جدول مسابقه را درست و به نحو احسن ثبت نماید.
دستكش استاندارد:
1.   نونهالان ( آقایان )بايد دستكش شش انسی استفاده نمايند.
2.   نوجوانان ( آقایان ) بايد دستكش هشت انسی استفادهنمايند.
3.   جوانان ( آقایان ) بايد دستكش ده انسی استفادهنمايند.
4.   بزرگسالان ( آقایان ) می توانند6 وزن اول دستکش ده انسی و 6 وزن دوم دستکش دوازده انسی  استفاده نمايند.
5.   جوانان و بزرگسالان ( بانوان ) ميتوانند از دستکش های، 6 وزن اول هشت انس و 6 وزن دوم ده انس استفاده نمایند.
6.   نونهالان و نوجوانان (بانوان) در مسابقات نيمه آزاد از دستكش پنجه اي استفاده مي نمايند.
 
 
ضربات مجاز دست:
مشت مستقیم، نرمی و پشت دست بصورت چرخش، ضربه مشت از زير، ضربه مشت از پهلو.
ضربات مجاز يک امتيازی دست:
1.ضربه موثردست به صورت حريف.
2.ضربه موثر دست به بدن حريف.
3.ضربه به صورت چرخشی با نرمی مشت يا پشت دست.
 
ضربات مجاز دو امتيازی دست :
1.   ضربه موثر دست كه به صورت حریف اصابت نماید و تعادل اورا به هم زده به طوري كه حريف در حال افتادن به زمين باشد.
2.   ضربه موثر دست که به بدن حریف اصابت نماید و تعادل او را به هم زده به طوري كه حريف در حال افتادن به زمين باشد.
 
ضربات مجاز سه امتيازی دست و پا:
1.هر ضربه مجاز دست که به حریف اصابت نماید و حریف به زمین بخورد وداور وسط اعلام ضربه سه امتيازي نماید.
2.هرفایتری در طول مسابقات دوبار ناک دان شود، بازنده اعلام می گردد.
3.هر ضربه مجازدست یا پا به نقاط مجاز بدن حریف اصابت نماید و باعث خونریزی شود و داور وسط اعلام نماید که قادربه انجام مسابقات نمی باشد و پزشک مسابقات نیز تایید نماید از دور مسابقات حذف می گردد.
 
 
 
تعريف ناك اوت:
 
اگر ورزشكار نتواند تا شماده 8 اعلام آمادگي نمايد و يا اعلام آمادگي و مورد تائيد سرداور و داور وسط قرار نگيرد و داور وسط با مكث 2 ثانيه و شمارش 9 و 10 ادامه دهد ورزشكار از دور مسابقات حذف مي گردد.
 
ناك دان وناك اوت شدن هر دو ورزشكار:
چنانچه هر دو مسابقه دهنده يكديگر را ناك دان نمايند داور بلافاصله پس از اعلام قطع مسابقه در محلي قرار مي گيرد كه با يك شمارش واحد براي هر دو مسابقه دهنده ناك دان شده انجام دهد در اين صورت يكي از سه حالت ذيل واقع مي شود:
 
1-هردو مسابقه دهنده پس از شمارش 8 اعلام آمادگي نموده و قادر به ادامه مسابقه هستند كه داوران كنار براي هر يك از آنان 3 امتياز ناك دان منظور مي نمايند.
 
2-يك مسابقه دهنده پس از شماره 8 اعلام آمادگي نموده و ديگري قادر به ادامه مسابقه نمي باشد كه در اين حالت فرد آماده پيروز مي گردد.
 
3-هر دو مسابقه دهنده قادر به ادامه مسابقه نيستند كه در اين حالت پس از اعلام داور وسط براي هر دو مسابقه دهنده، امتيازات تالحظه ناك اوت محاسبه ونفر بعد برنده اعلام مي گردد.
 
تبصره: برنده مسابقه بر اساس قوانين مربوط با ناك اوت قادر به انجام مسابقه بعدي نمي باشد و فقط امتياز برد براي وي محسوب مي گردد.
 
 
 
ضربات مجاز پا:
زير پنجه پا، كف پا، تيغه خارجی پا، روی پا، ساق پا و زانو.
 
 
ضربات مجاز يک امتيازی پا :
1.هر ضربه پا به بدن حريف
2.ضربه با ساق پا به سفيد ران
3.ضربه با ساق پا به سفيد ران از جلو
4.ضربه زانو به بدن حريف بدون درگیری
 
ضربات مجاز دو امتيازی پا:
1.هر ضربه موثر پا به بدن حریف اصابت نماید و تعادل حریف را به هم بزند.
2.هر ضربه موثر چرخشی با کف پا به صورت حریف اصابت نماید.
3.هر ضربه موثری که به زیر کمرحریف اصابت نماید واورا درو کند وزمین بخورد.( سوئیپ )
 
ضربات مجاز سه امتيازی پا :
1.هر ضربه موثر پا به بدن حریف اصابت نماید و زمین بخورد.
2.هر ضربه موثر پا به صورت حریف اصابت نماید و زمين بخورد.
 
ضربات بدون امتياز :
1.اجرای ضربات هم امتیاز مشابه بصورت همزمان
2.اجرای ضربات دست و پا غیر موثر
 
ضربات خطا ( ممنوعه )
آرنج به صورت و بدن، زانو به صورت، پا يا دست به بيضه، جفت دست يا جفت پا، هول دادن، گرفتن، سرزدن و سوئیپ به صورت نشسته.
تبصره : ضمنا" ضربات زانو و بک پانچ در مسابقات نوجوانان و نونهالان (آقايان ) خطا می باشد.
تبصره: ضربات زانو و بك پانچ در مسابقات بانوان در تمامي رده هاي سني خطا مي باشد.
 
ضربات نقاط ممنوعه :
1.گردن، بيضه، پشت سر، دور زانو، ستون فقرات و گلو.
2.ضربه با زانو به صورت حريف يك امتياز منفی دارد.
3.ضربه به بيضه حريف دو امتياز منفی دارد.
4.ضربه مستقيم خلاف مفصل به حريف 1 امتيازمنفی دارد.
5.اگر ضربه خطا به بيضه حریف سه بار تكرار شود به طور قطعی بازنده اعلام می گردد. (با نظر داور وسط و پزشك مسابقات).
6.اگر داور وسط تشخيص دهد كه ضربه به بيضه اصابت نکرده، خطا منصوب نمی گردد و حريف قصد فريب داور را داشته دو امتياز منفی تعلق می گيرد.
7.هر فايتر در طول مسابقات 8 امتياز منفی بگيرد از ادامه مسابقات حذف می گردد.
8.هر فايتر در طول مسابقات 4 اخطار فنی بگيرد بازنده اعلام می گردد.
 
 
 
ضربات يك امتيازي مبارزه نيم آزاد:
1.   ضربه موثر دست به نقاط مجاز بدن (بجز صورت).
تبصره: ضربه چرخشي دست از پشت به بدن مجاز نمي باشد.
2.   هر نوع ضربه مجاز و موثر پا به بدن حريف (داخل و خارج ران- پهلوها- شكم- پشت ساق پاي حريف)
3.   تذكر گرفتن حريف مقابل
4.   در صورت اجراي ضربه پرنده پا كه حريف تعادلش بهم بخورد و مجري فن زمين بخورد.
ضربات دو امتيازي:
1-زدن ضربه موثر و مجاز پا و دست به بدن كه باعث زمين خوردن حريف گردد.
2-درو كردن حريف به طوري كه حريف به زمين بيفتد ولي مجري فن به زمين نيفتد.
تبصره: در دروهاي نشسته اجراي تكنيك زمين خوردن تلقي نمي شود.
3-گرفتن اخطار فني توسط حريف مقابل
4-گرفتن ضربه پاي حريف و بلافاصله درو كردن حريف زماني كمتر از 2 ثانيه كه منجر به زمين خوردن حريف گردد، هنگام گرفتن پاي حريف ضربه زدن ممنوع مي باشد.
تبصره: هر نوع هل دادن و يا تلاش براي گرفتن هر نقطه از بدن حريف مجاز نمي باشد.
5-در صورت اجراي ضربات پا به صورت پرنده كه حريف و مجري فن هر دو به زمين بخورند.
6-اصابت هر نوع ضربه مجاز و موثر پا به صورت حريف (معمولي يا چرخشي)
تبصره: در صورتيكه حريفي در يك راند سه بار از تشك يا سكو خارج شود راند را باخته است.
 
 
ضربات سه امتيازي:
1- در صورت ناكدان شدن حريف با ضربات مجاز
2-هر نوع ضربه مجاز پا به صورت حريف اصابت كرده و باعث زمين خوردن شود ولي مجري فن به زمين نيفتد و سر پا باشد.
3-ضربه پرنده پا كه منجر به زمين خوردن حريف شود ولي مجري فن سر پا باشد.
تذكر: ضربات ممتدو زدن ضربات نامعلوم و رد وبدل كردن ضربات غير فني امتياز ندارد.
تعريف ناك دان:
هر ضربه مجاز دست يا پا كه به نقاط مجاز بدن حريف اصابت نمايد به طوري كه حريف تعادل خود را از دست داده و به زمين افتاده و يا گيج شده و يا احساس درد شديد در قسمت ضربه خورده نمايد به طوري كه بلا فاصله قادر به ادامه مسابقه نباشد و داور وسط شروع به شمارش نمايد، اگر با شماره 8 فايتر اعلام آمادگي نمايد ناك دان مي شود.
تبصره: قانون ناك دان در مسابقات آزاد و نيمه آزاد يكي مي باشد.
 
تعريف ناك اوت:
همان وضعيت ناك دان مي باشد با تفاوت اينكه شمارش تا 10 ادامه يابد و يا مبارز توانايي ادامه مسابقه را با تشخيص سرداور نداشته باشد.نظر پزشك نسبت به ورزشكار آسيب ديده جهت ادامه مسابقه با عدم آن 3 دقيقه و براي درمان 7 دقيقه پيش بيني شده است مجموعا 10 دقيقه
 
ضربات غير مجاز:
ضربه دست به صورت،‌ضربه آرنج، ضربه زانو و ضربه با سر مجاز نمي باشد.
ضربات غير مجاز به صورت عمد يا غير عمد ممنوع مي باشد.
 
نقاط ممنوعه:
نقاط ممنوعه بدن براي ضربه زدن عبارتند از پشت سر، گردن، گلو، بيضه و ستون فقرات هر نوع ضربه به ساق پا از روبرو زانو و مفاصل هرگاه ضربه مجاز به نقاط ممنوعه اثابت كند عمد يا غير عمدي بودن آن به عهده هيات داوري بوده و در صورت اعتراض به عهده هيات ژوري مي باشد.
 
تذكر:
1-دير آمدن حريف به محل مسابقه (سكو يا تشك )پس از اعلام گوينده مسابقه
2-پوشيدن لباس غيرمجاز
3-تلف كردن وقت يا تمارض (مانند انداختن لثه بطور مكرر و ...)
4-كم كاري ورزشكار
 
اخطارها:
1-ضربه زدن به حريف مقابل كه به زمين خورده است.
2-گرفتن حريف بطور مكرر (بيش از دو بار)
3-زدن ضربه غير مجاز به حريف
4-زدن ضربه قبل از شروع و يا بعد از اتمام مسابقه با تشخيص داور وسط
 
ضربات بدون امتياز:
1-زمين خوردن حريفي كه مجري فن غير موفق بوده است
2-زمين خوردن همزمان حريفان
3-بيرون رفتن دو حريف از زمين مسابقه بطور همزمان
4-ضربات هم زمان و هم امتياز
(اعلا م برنده)
شرايط انتخاب نفر برنده در مسابقات آزاد و نيمه آزاد:
1-كسي كه حريف خود را با ضربه مجاز ناك اوت نمايد.
2-كسي كه در طول مسابقه حريف خود را 2 بار ناك دان نمايد.
3-كسي كه در دو راند از سه راند برنده اعلام شود.
4-كسي كه مربي رسمي حريفش اعلام انصراف از مسابقه را بدهد.(با انداختن حوله ...)
5-كسي كه حريفش در اثر آسيب ديدگي ناشي از ضربات مجاز و با تائيد پزشك قادر به ادامه مسابقه نباشد.
6-كسي كه حريفش با تائيد داور وسط و سر داور اعلام بي كفايتي شود.
7-كسي كه حريفش در طول مسابقه چهار (4) اخطار فني و يا هشت (8) تذكر بگيرد.(هشت امتياز منفي)
تبصره : در صورت ناك اوت شدن يكي از مبارزين با ضربه غير مجاز، هر دو حريف از دور مسابقه حذف مي شوند و برنده كسي است كه با ضربه غير مجاز ناك اوت شده است اما نمي تواند مسابقه بعدي را ادامه دهد. كسي كه حريفش نباشد ويا پس از سه بار اعلام كردن حاضر به مسابقه نشود.
 
انتخاب برنده در شرايط مساوي:
در صورت داشتن امتياز برابر، برنده كسي است كه :
1-اخطار فني كمتري داشته باشد.
2-تذكر فني كمتري داشته باشد.
3-در صورتيكه در همه شرايط فوق يكسان باشند وزن كمتري داشته باشد (ملاك وزن زمان ثبت نام مي باشد).
4-در صورت داشتن همه شرايط مساوي با نظر هيئت ژوري نفر برنده مشخص مي شود.
تبصره: در كليه مسابقات آزاد و نيمه آزاد طلا هفت امتياز، نقره 4 امتياز، برنز 3 امتياز در نظر گرفته خواهد شد.
تبصره: در صورت تساوي امتياز دو يا چند تيم ملاك مقام برتر تيمي به شرح زير محاسبه و اقدام خواهد شد:
الف: تيمي كه تعداد مدالهاي طلاي بيشتر داشته باشد.
ب: در صورت مساوي بودن طلا دو يا چند تيم، تيمي كه تعداد مدال نقره بيشتر داشته باشد.
ج: در صورت مساوي بودن تعداد نقره دو يا چند تيم با مراجعه به جدول، تيمي كه تعداد نفرات بيشتري در مرحله يك هشتم مسابقات داشته باشد.
د: در صورت تساوي تعداد نفرات دو يا چند تيم در مرحله يك هشتم مسابقات، تيمي كه تعداد نفرات بيشتري در مرحله يك شانزدهم مسابقات داشته باشد.

1